• Website in het Nederlands
  • Website in English
  • Website in Deutsch

Nieuws

Overlijdensbericht Joost van der Luit

19-11-2017

Oegstgeest,

Zaterdag 18 november 2017.

 

Beste relatie,

 

Wij zijn verbijsterd door de snelheid waarmee het leven door de dood werd ingehaald. Toen de zon Vrijdag 17/11/2017 onderging is te midden van zijn gezin onze directeur Joost van der Luit overleden.

 

In augustus 2017 heeft Joost het personeel nog kunnen berichten dat de situatie rondom zijn gezondheid onder controle was maar de afgelopen paar weken heeft deze situatie zich drastisch veranderd met deze uitkomst tot gevolg.

 

De afgelopen jaren had Joost al een groot deel van zijn operationele taken overgedragen aan het Management Team en mede hierdoor komt door zijn overlijden de continuïteit van het bedrijf en het werk ook niet in gevaar. Met vertrouwen zeggen wij U dan ook toe dat de door ons geleverde service en kwaliteit in de toekomst gewaarborgd blijft.

 

Overeenkomstig zijn wens zal de crematie in besloten kring plaatsvinden.

 

 

Met hartelijke groet,

 

Het Management Team van Van der Luyt

 

Peter de Gier

Niels Groot

Hugo Besselsen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oegstgeest,

Samstag, 18. November 2017.

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,

 

 

wir sind erschüttert über die Geschwindigkeit, mit der das Leben vom Tod überrollt wurde.
Als die Sonne am Freitag, den 17.11.2017 unterging, ist unser Geschäftsführer Joost van der Luit im Kreis seiner Familie verstorben.

 

Im August 2017 konnte Joost den Mitarbeitern noch berichten, dass sein gesundheitlicher Zustand unter Kontrolle war, aber in den letzten Wochen hat sich die Situation dramatisch verändert und letzten Endes zu seinem Tod geführt.

 

In den vergangenen Jahren hatte Joost dem Managementteam schon einen großen Teil seiner operativen Aufgaben übertragen, sodass die Kontinuität des Unternehmens und auch der Arbeit nicht gefährdet ist. So können wir Ihnen auch mit Zuversicht erklären, dass der von uns geleistete Service und unsere Qualität auch in Zukunft gewährleistet sind.

 

Seinem Wunsch entsprechend findet die Bestattung im engsten Familienkreis statt.

 

 

Mit herzlichen Grüßen

 

Das Managementteam von Van der Luyt

Peter de Gier

Niels Groot

Hugo Besselsen

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oegstgeest,

Saturday, 18 November 2017.

 

 

Dear sir/madam,

 

 

We are stunned by the speed at which death has overtaken life. When the sun went down on Friday 17/11/2017, our CEO Joost van der Luit died, surrounded by his family.

 

In August 2017, Joost had been able to inform staff that the status of his health was under control, but over the past few weeks the situation changed dramatically, resulting in this outcome.

 

In recent years, Joost had already transferred a large part of his operational tasks to the Management Team, which means his death will not endanger the continuity of the business and our work. We can therefore say with confidence that the service and quality we deliver will remain assured in the future.

 

In accordance with his wishes, the cremation will be held in private.

 

 

With warm regards,

 

The Management Team of Van der Luyt

Peter de Gier

Niels Groot

Hugo Besselsen

 


DIOK sponsoring voor 3 jaar door Selstorage071

24-10-2017


WeRun4All start voor de 7e keer de Roparun vanaf Van der Luyt Transport

06-06-2017

Voor de 7e keer liep WeRun4All dit Pinksterweekend de Roparun: van Parijs naar Rotterdam in 527,2 km in 44 uur, 38 min en 13 sec.
In estafettevorm met 8 lopers en een hoop ondersteuning, dag en nacht door met een gemiddelde snelheid van 11,55 km/u.
Om zoveel mogelijk geld op te halen om de levensomstandigheden van mensen met kanker te verbeteren!

Voor meer informatie klik hier

 


25-jarig jubileum van Nicolette de Haas

03-01-2017

2 januari 2016 was het 25-jarig jubileum van Nicolette de Haas bij Van der Luyt Transport. Nicolette is sinds 1992 werkzaam en heeft in de 25 jaar bij Van der Luyt Transport zich op meerdere afdelingen ingezet.

Nicolette, hartelijk bedankt voor de goede inzet!


HUT16: Geweldig Oegstgeester huttenfeest

23-05-2016

Bron: Oegstgeester Courant, Week  20 - 2016


Klik hier voor oudere berichten